Persondatapolitik - Arthur Hotels
Menu

 

 

Persondatapolitik

 

Arthur Hotels A/S (cvr nr. 35468277) er et dansk selskab med adresse på Nørre Søgade 11, 1370 København K. Arthur Hotels A/S’ overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af Personoplysninger. Arthur Hotels A/S omfatter alle selskaber i koncernen:

 

 • Arthur Hotels A/S
 • Hotel Kong Arthur A/S
 • Ibsens Hotel A/S
 • KBM Ejendomme A/S

 

Disse benævnes herefter samlet ’Arthur Hotels’

 

Denne Persondatapolitik samt, Arthur Hotels Bookingvilkår, Vilkår og Betingelser for Websitet, Arthur Hotels’ Cookiepolitik og andre af Arthur Hotels særskilte til enhver tid gældende vilkår og betingelser vedrørende behandling af Personoplysninger benævnes samlet “Persondatavilkårene”. Persondatavilkårene beskriver grundlaget for den måde, hvorpå vi behandler de Personoplysninger, vi modtager fra dig, når du anvender vores ydelser, eller som vi indsamler om dig.

 

Dataansvarlig

Arthur Hotels driver to hoteller samt ejendomsportefølje i København. Arthur Hotels leverer en række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser. Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine Personoplysninger til Arthur Hotels giver du samtidig dit samtykke til, at dine Personoplysninger kan behandles af Arthur Hotels.

 

Arthur Hotels følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte dig som privatperson og ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Arthur Hotels håndterer dine Personoplysninger.

 

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Arthur Hotels indsamler og behandler dine Personoplysninger i den udstrækning, det er tilladt ved lov. Indsamling og behandling kan finde sted, når du foretager en reservation, anmoder om køb af en vores ydelser, når en person handler på dine vegne o.lign. Arthur Hotels anvender forskellige metoder til indsamling af Personoplysninger, det kan være via cookies, kundeundersøgelser og din tilmelding til nyhedsbreve og sociale medier.

 

Som tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster er der hos Arthur Hotels opsat TV-overvågning ved indgangspartierne, gæste- og medarbejderområder i receptionerne, ved bar og lounge, i gårdhaverne og på parkeringspladsen. Al TV-overvågning slettes automatisk efter 30 dage.

 

Formålet med at behandle dine Personoplysninger

Arthur Hotels indsamler udelukkende Personoplysninger, som er relevante for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for de pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik. De indsamlede oplysninger omfatter f.eks. information om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, pasinformationer, sprog, brugerhistorik, information om rejsefæller, reservationspræferencer, betalingsoplysninger, stilling, særlige fødevarepræferencer, handicapadgang samt anden information, du har oplyst ved forespørgsel, bestilling og køb af vores ydelser.

 

Arthur Hotels anvender Personoplysninger til:

 • Behandling af dine reservationer og køb af vores serviceydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af vores ydelser.
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Statistiske analyser
 • Administration af din relation til Arthur Hotels.
 • Opfyldelse af lovkrav.

 

Du er altid berettiget til uden vederlag at anmode Arthur Hotels om ikke at anvende dine Personoplysninger til marketingformål eller tilbagekalde dit samtykke hertil. Du kan udøve denne ret ved henvendelse på e-mail data@arthurhotels.dk.

 

Opbevaring og overførsel af dine Personoplysninger

Arthur Hotels gemmer Personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Personoplysninger kan overføres mellem Arthur Hotels-enheder med henblik på behandling til de i Persondatavilkårene anførte formål. Arthur Hotels bruger underleverandører, f.eks. til IT-løsninger, og Personoplysninger kan overføres til sådanne underleverandører. Vores underleverandører behandler dine Personoplysninger på vegne af Arthur Hotels og altid i henhold til vores anvisninger, og først efter der er indgået databehandlingsaftale i henhold til gældende lovgivning. Således at vi sikrer et højt niveau for beskyttelse af dine Personoplysninger.

 

Arthur Hotels kan videregive Personoplysninger til tredjeparter, f.eks. politiet eller anden offentlig myndighed, såfremt dette sker i forbindelse med efterforskning af en forbrydelse, eller hvis Arthur Hotels på anden vis er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger i henhold til lovgivningen eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

 

Generelt overfører Arthur Hotels ikke Personoplysninger til lande udenfor EU og EØS, men hvis vi f.eks. har en underleverandør med hjemstedsadresse udenfor EU og EØS, eller hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, kan overførsel af Personoplysninger til et land udenfor EU og EØS finde sted, også selvom beskyttelsesniveauet for Personoplysninger i det pågældende land ikke er tilstrækkeligt ifølge Europa-Kommissionen. Arthur Hotels indgår aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre dine Personoplysninger et højt beskyttelsesniveau i sådanne situationer. Aftalerne om databehandling regulerer underleverandørernes behandling af Personoplysninger og overførsel af Personoplysninger, hvis relevant, i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i disse aftaler opfylder Europa-Kommissionens og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

 

Dine rettigheder

Arthur Hotels har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.

 

Arthur Hotels sletter Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder f.eks., at vi sletter eller anonymiserer Personoplysninger, når der ikke længere er et formål med at behandle de pågældende Personoplysninger.

 

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Disse er:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke Personoplysninger Arthur Hotels behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de Personoplysninger, Arthur Hotels har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de Personoplysninger, Arthur Hotels har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine Personoplysninger, slettes alle oplysninger, som vi, ikke efter lovgivning, er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af Personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Arthur Hotels efter lovgivning er pålagt at skulle behandle Personoplysningerne.

  Hvis der sker ændringer i dine Personoplysninger, beder vi dig venligst sende en besked til Arthur Hotels herom til data@arthurhotels.dk eller til adressen oplyst under punktet Kontakt. Arthur Hotels er ikke ansvarlig for problemer, der må opstå, fordi data er forældede eller unøjagtige, hvis du ikke har underrettet os om sådanne ændringer.

 

Arthur Hotels vil på din anmodning, eller såfremt vi bliver opmærksomme herpå, ændre eller slette ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger. Du er også berettiget til uden vederlag at modtage en udskrift af de Personoplysninger om dig, som vi behandler. Anmodninger om sådanne udskrifter skal fremsendes skriftligt, se oplysninger under punktet Kontakt. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse (den adresse du bruger i forhold til Arthur Hotels). Udskriften sendes til din registrerede adresse i løbet af en måned efter, Arthur Hotels har modtaget din anmodning.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling (dog ikke med tilbagevirkende kraft) af dine Personoplysninger ved at rette henvendelse Arthur Hotels på e-mail data@arthurhotels.dk eller til adressen oplyst under punktet Kontakt. Arthur Hotels vil herefter blokere sådanne oplysninger fra videre behandling. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke få indflydelse på databehandling, som Arthur Hotels er berettiget til at foretage uden dit samtykke (f.eks. gennemførelse af reservationer foretaget af dig), men det kan dog resultere i en forringelse af vores serviceydelser eller medføre, at Arthur Hotels ikke længere kan levere de bestilte/købte ydelser.

 

Cookies

Arthur Hotels anvender cookies til vores digitale ydelser. Yderligere oplysninger om, hvordan Arthur Hotels anvender cookies samt hvordan du kan afvise brugen af cookies finder du her.

 

Andre applikationer/websites

Arthur Hotels websites kan indeholde links til andre applikationer og/eller websites, der ikke er under Arthur Hotels kontrol. Denne Persondatapolitik gælder udelukkende for dine brug af ydelser fra Arthur Hotels. Vi er ikke ansvarlige for indhold på applikationer og websites, til hvilke der linkes, eller for den behandling af Personoplysninger, der kan finde sted af ejeren eller operatøren af websites, til hvilke der linkes.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Arthur Hotels behandling af Personoplysninger eller overholdelse af Persondatavilkårene kan du henvende dig til Arthur Hotels A/S via e-mail til data@arthurhotels.dk eller sende et brev til Arthur Hotels A/S, Attn. Head of Finance, Nørre Søgade 11, 1370 København K, Danmark.

Book direkte

97% af de gæster, der booker direkte, ønsker at komme tilbage

Kære gæst

 

Vores mobile online booking bliver lagt om. Men vores bookingspecialister sidder klar på telefon: 33 45 77 77

 

Du kan også sende en email til book@arthurhotels.dk og angive de ønskede datoer og hotel. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Searching for available rooms ...
Best rate guaranteed

ALLE HOTELLER

Nights:
Rooms:

1

Adults:
Children:
Room 1

1

0

COMPANY ID

PROMO CODE

GROUP CODE

Tilmeld Nyhedsbrev


Få nyheder, tendenser og sæsonens bedste tilbud 4-5 gange om året.